BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2022-2026

Aanvuling d.d. 16 december 2012:

VERLENGING BIZ BEDRIJVENTERREINEN VIANEN 2022-2026 IS EEN FEIT.

Onder toeziend oog van wethouder Zevenhuizen zijn woensdag 15 december 2021 de stemmen geteld. De uitslag is POSITIEF! Dat betekent dat de BIZ Bedrijventerreinen Vianen verlengd wordt voor een periode van 5 jaar tot en met 2026.

Het opkomstpercentage bedraagt 57,2%. Van de 178 uitgebrachte stemmen heeft 88,2% aangegeven voor verlenging van de BIZ te zijn.

De opgetelde WOZ-waarde van de voorstemmers bedraagt € 140.267.000,-. De opgetelde WOZ-waarde van alle tegenstemmers kent een totaal van € 20.797.000,-.

Dit betekent dat het parkmanagement, waarbij onder andere de veiligheid en uitstraling van het bedrijventerrein geregeld is, voor de komende vijf jaar is gewaarborgd.

Frequently Asked Questions (FAQ)  Samenvatting BIZ-plan 2022-2026  Presentatie verlenging 29 okt 2021

Best ondernemer op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen,

Wij vragen uw aandacht voor de verlenging van Bedrijven Investeringszone (BIZ). In navolging van de inventarisatie eerder dit jaar, wordt er in de periode van 15 november tot 13 december van dit jaar formeel gestemd over de verlenging van de BIZ Bedrijventerrinen Vianen. Fysiek kunt u uw stem uitbrengen: Miele Experience Center op De Limiet 2.

Stemmen kan op de volgende dagen/tijden:
    • Maandag 15 nov, 10.00 - 18:00
    • Woensdag 17 nov, 10.00 - 18:00
    • Vrijdag 19 nov, 10.00 - 14.00

Op de drie bovenvermelde dagen zijn meerdere leden van het BIZ-team op het bedrijventerrein aanwezig met de stemformulieren. Het uitbrengen van uw stem kost hierdoor slechts beperkt tijd en kan op het moment dat het u uitkomt.

Vóór stemmen
Vóór de BIZ stemmen betekent dat u bereid bent met andere ondernemers te investeren in een schonere en veiligere bedrijfsomgeving, aanvullend op de basiskwaliteit die de gemeente levert. Bij voldoende voor-stemmen wordt o.a. het cameranetwerk en de surveillance op de bedrijventerreinen gecontinueerd. Ook het parkmanagement, de extra schoonmaakrondes en het ingezette verbeterplan 'groen' wordt dan voortgezet.

Tegen of niet stemmen
Als er onvoldoende ondernemers ‘voor’ stemmen, dan komt de BIZ ten einde. Dat betekent dat o.a. het cameranetwerk wordt verwijderd en de surveillance vervalt. Ook stopt de samenwerking met de gemeente en de aandacht voor het schoonhouden en upgraden van de buitenruimte.

Als u niet kunt stemmen
Wanneer u niet in staat bent om langs te komen op de hierboven genoemde dagen, dan kunt u dit tot uiterlijk 15 november melden aan parkmanager Percy Douglas op parkbeheerder@bbvianen.nl. Hij stemt dan met u af hoe u het formulier kunt ontvangen en alsnog uw stem uit kunt brengen.

Volledig BIZ plan 2022-2026

Frequently Asked Questions (FAQ)

Presentatie verlenging 29 okt 2021

Samenvatting BIZ-plan 2022-2026 

Uitvoeringsovereenkomst