Algemeen

Ondernemers hebben belang bij een goed ondernemersklimaat. Veiligheid, bereikbaarheid, beheer van de openbare ruimte; allemaal zaken waarvan een ondernemer indirect de gevolgen op zijn omzet of uitstraling merkt. Ondernemerscollectieven beschikken veelal over een beperkte hoeveelheid middelen voor gewenste investeringen in het gebied. Grootschalige investeringen vanuit de overheid zijn vandaag de dag ook niet meer vanzelfsprekend. De Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) biedt hierin uitkomst.

Wat houdt de BIZ precies in?

Binnen een afgebakend gebied voeren ondernemers een door hen opgesteld plan uit met concrete maatregelen die het ondernemersklimaat ten goede komen. Gezamenlijk investeren ondernemers in een aantrekkelijke omgeving. De gemeente blijft (financieel) verantwoordelijk voor het basisniveau schoon-heel- veilig. Daarbovenop investeren de ondernemers naar wens in extra maatregelen. Dus niet 'in plaats van' maar 'aanvullend op'! Dit wordt ook officieel vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen de BIZ- stichting en de gemeente. 

Het geld voor deze uitvoering wordt geïnd via een belastingheffing die de lokale overheid, op verzoek van de ondernemers, op basis van voldoende draagvlak, uitvoert op het onroerend goed in dat gebied. Iedereen moet meebetalen, wel of geen lid van een ondernemerscollectief. Deze afspraken zijn vormgegeven in een speciale BIZ-wet die door de landelijke overheid eind 2014 is ingevoerd.

Voordelen van een BIZ

De belangrijkste voordelen zijn: 

  1. Collectieve aanpak veiligheid en beheer bedrijventerreinen;
  2. belangenbehartiging bij onzekere bestuurlijke toekomst;
  3. zelf invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsomgeving;
  4. geen free-riders: iedere ondernemer betaalt mee;
  5. meer slagkracht door een groter budget, vastgesteld voor (maximaal) 5 jaar;
  6. de gemeente int het geld; de penningmeester hoeft niet meer met de pet rond;
  7. professionaliseren van de ondernemersorganisatie;
  8. democratisch: iedere ondernemer c.q. vastgoedeigenaar mag ja of nee zeggen tegen het plan.

BIZ-plan 2022-2026   Uitvoeringsovereenkomst