Werkgebied

Bedrijventerreinen Vianen ligt ten westen van de A27, op het knooppunt met de A2.

De BIZ-wet schrijft voor dat de activiteiten en investeringen van ondernemers betrekking hebben op een vast, afgebakend gebied. Deze afbakening is na goed overleg tussen de VBVO en de gemeente tot stand gekomen. Hierbij is gekeken naar de specifieke aandachtspunten op de bedrijventerreinen (de inhoud) en het te behalen draagvlak onder de ondernemers/ gebruikers van het gebied (het proces). In figuur 1 wordt de afbakening van het BIZ-gebied afgebeeld.

Uitgezonderd in goed overleg

In overleg met vertegenwoordigers van Bedrijfsverzamelgebouw Placotiweg en Kantorenpark La Palissade worden deze complexen op dit moment uitgesloten van het BIZ gebied.