Nieuws

Geplaatst op zondag 14 november 2021

Stem nu voor verlenging van de BIZ

Stemdagen op 15, 17 en 19 november 2021

Vanaf 15 november kunt u uw stem(men) uitbrengen zodat op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen de verlenging van de BIZ kan worden gerealiseerd. Fysiek kunt u uw stem uitbrengen bij Miele Experience Center op De Limiet 2.

Stemmen kan op de volgende dagen/tijden:
• Maandag 15 nov, 10:00 - 18:00
• Woensdag 17 nov, 10:00 - 18:00
• Vrijdag 19 nov, 10:00 - 14:00

Hier kunt u uw stembiljet in ontvangst nemen, uw stem uitbrengen en direct bij ons inleveren.

Als u zelf niet kunt komen stemmen, dan mag u ook een werknemer namens uw bedrijf laten stemmen.

Uw stem is nodig! 
Om tot de verlenging van de BIZ te komen, is uw stem nodig. Door vóór de invoering van de BIZ te stemmen, betaalt iedereen mee! Daarmee kunnen de acties van de BIZ worden uitgevoerd, wordt het bedrijventerrein schoner, veiliger en aantrekkelijker en kunnen uw medewerkers, klanten en opdrachtgevers de komende jaren blijven genieten van één van de beste bedrijventerreinen uit de regio. Stem daarom vóór de verlenging van de BIZ!

Wat kost het?
Élke ondernemer op de bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen draagt als gebruiker van zijn of haar pand bij. De bijdrage bedraagt een vast percentage van 0,11% van de WOZ-waarde per bedrijfspand. Om een onevenredige verdeling van de lasten te voorkomen, is hierbij een minimum van € 150,- en een maximum van € 3.500,- per jaar vastgesteld. Dit bedrag wordt door de gemeente geïnd. De geïnde BIZ-bijdrage wordt vervolgens één op één als subsidie aan de BIZ overgemaakt. Het is én blijft dus geld van én voor ondernemers! Alleen in het geval van leegstand is de eigenaar van het pand bijdrageplichtig.

Hoe willen dit bereiken?
Het doel van de BIZ is een veiliger, schoner en representatiever bedrijventerrein.
Een bedrijventerrein waar u, uw medewerkers, uw klanten en uw opdrachtgevers zich veilig en welkom voelen! Hoe we dit willen bereiken hebben wij nog eenmaal samengevat in de samenvatting van het BIZ-plan dat hier te downloaden is.

Kunt u niet komen stemmen?
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om namens uw organisatie uw stem uit te komen brengen vernemen wij dat graag uiterlijk 15 november (vandaag). Het BIZ-team en/of de parkmanager gaat dan graag met u in overleg om andere mogelijkheden te bespreken.

Vragen of documentatie ontvangen?
Heeft u nog vragen over het BIZ-verlengingstraject dan gaan leden van het BIZ-team graag met u in gesprek. Het BIZ-team kan u alles uitleggen over de exacte procedures, de vervolgstappen en de gevolgen voor u als ondernemer/gebruiker. Ook kunnen we op uw verzoek nogmaals alle documentatie (flyers, presenatie en BIZ-plan) mailen. Voor vragen kunt u contact opnemen met parkmanager Percy Douglas: parkbeheerder@bbvianen.nl | 06 - 578 784 24. 

 

Volledig BIZ plan 2022-2026

Frequently Asked Questions (FAQ)

Presentatie verlenging 29 okt 2021

Samenvatting BIZ-plan 2022-2026 

Uitvoeringsovereenkomst

Overzicht