Nieuws

Geplaatst op dinsdag 21 april 2020

Inventarisatie BIZ Vianen

De afgelopen twee maanden heeft de BIZ de bedrijven op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen bezocht. Bent u ook geïnformeerd over de activiteiten van de BIZ?

Bent u niet bezocht, of heeft u uw wensen niet kenbaar kunnen maken? Vul dan dit formulier in en mail het naar parkbeheerder@bbvianen.nl.

 

Doel van deze bedrijfsbezoeken bestond uit 4 onderwerpen, te weten:

  1. Het geven van een toelichting op de werkzaamheden van de BIZ;
  2. Het controleren van uw contactgegevens;
  3. Inventarisatie in interesse koppeling beveiliging op systeem van Securitas;
  4. Opname bedrijfsnaam op de bewegwijzering.

In de bijlage vind u een nadere toelichting op deze onderwerpen.

Overzicht