Nieuws

Geplaatst op woensdag 20 oktober 2021

Bericht gemeente Vijfheerenlanden

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Leerlingen van het Oosterlicht College Vianen hebben de eerste uitnodiging van de Stage- en Beroepenmarkt overhandigd aan Bouwbedrijf Van Wiggen uit Vianen.

Firma Van Wiggen is één van de bedrijven die deel gaat nemen aan de Stage- en Beroepenmarkt op het Oosterlicht College Vianen.

De eerste editie van de markt is op dinsdag 18 januari 2022 op het Oosterlicht College in Vianen!

Het Oosterlicht College is op zoek naar mooie bedrijven of maatschappelijke organisaties die zich willen laten zien aan onze leerlingen uit de bovenbouw vmbo en de vakhavo

U bent van harte welkom tijdens de stage- en beroepenmarkt. Onze leerlingen willen graag kennismaken met u en uw bedrijf of maatschappelijke organisatie.

Zij gaan enthousiast met u in gesprek over uw beroep, zodat ze een nog betere keuze kunnen maken voor hun toekomstig beroep en bijpassende vervolgopleiding op het mbo of hbo.

Ook zijn ze op zoek naar een interessante, leerzame stageplek om meer praktijkervaring op te doen of zijn op zoek naar een plek voor een meeloopdag in uw bedrijf om écht te ervaren hoe het is.

Het programma ziet er als volgt uit:
16.30 – 18.00 uur Stage- en Beroepenmarkt
18.00 – 19.00 uur pauze (inclusief een maaltijd)
19.00 – 20.30 uur vervolg Stage- en Beroepenmarkt

Aanmelden voor de Stage- en Beroepenmarkt is mogelijk via onze website  of door het scannen van de QR code.

 

Overzicht