Nieuws

Geplaatst op woensdag 1 september 2021

De arbeidsmarktregio Gorinchem start met ‘AV Werkt door’

De arbeidsmarktregio Gorinchem start met ‘AV Werkt door’ 
Vanaf 1 september kunnen werkgevers, werknemers en (zelfstandig) ondernemers, die hulp nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de coronacrisis, terecht op één centrale plek. 

AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing. en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit. 

Hulp op maat 
Het is voor bedrijven, ondernemers en werknemers een onzekere tijd. In bepaalde sectoren zullen banen verdwijnen, in andere sectoren zijn voldoende vacatures. “AV Werkt door helpt iedereen die dat nodig heeft met de volgende stap op de arbeidsmarkt. Vanaf het eerste contact kijken we wat iemand nodig heeft om richting werk te gaan” aldus Mariëlle Don (Coördinator AV Werkt door). Bijvoorbeeld met extra sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding en scholing naar werk in een kansrijke sector zoals de zorg, logistiek en techniek. Soms kan ook een persoonlijk adviesgesprek al heel veel opleveren. Iedereen heeft een persoonlijk verhaal over de coronacrisis, daarom ontvangen mensen hulp op maat.

Persoonlijk contact 
Het team is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen gemeenten, Avres, UWV, vakbonden, bedrijvenverenigingen en opleiders binnen de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden. De samenwerkende organisaties gaan hun bestaande klanten zelf actief in contact brengen met het mobiliteitsteam. Daarnaast kan iedereen die op zoek is naar steun contact opnemen met het team via 06-29355974 of werk@avwerktdoor.nl. Meer informatie is te vinden op www.avwerktdoor.nl

Samenwerkingsverband  
AV Werkt door is een samenwerkingsverband tussen CNV, FNV, UWV, de gemeenten, Avres en werkgevers vertegenwoordigd door de lokale bedrijvenverenigingen, ROC Da Vinci College en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze partners werken intensief samen om de regionale arbeidsmarkt zo actief mogelijk te houden. 

Regionaal Mobiliteitsteam (achtergrond informatie)
De overheid heeft landelijk gelden beschikbaar gesteld voor extra begeleiding van mensen op de arbeidsmarkt die geraakt zijn door de coronacrisis. Om hen te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk wordt door Regionale Mobiliteitsteams (RMT) in 35 arbeidsmarktregio’s aanvullende dienstverlening opgezet. Gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers, onderwijsinstellingen en de samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven werken in mobiliteitsteams intensief samen om zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) heeft hierover vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de deelnemende partners.

 

--

Laura van Die – Communicatie Arbeidsmarktregio Gorinchem 
laura@mycapitalv.com
06-36008501

Overzicht