Nieuws

Geplaatst op vrijdag 2 juli 2021

Online informatiebijeenkomst aardgasvrij Vijfheerenlanden

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn, dat heeft de Nederlandse overheid besloten. In 2050 verwarmen we onze huizen, bedrijven en andere gebouwen daarom niet meer met aardgas. Hoe gaan we dat in Vijfheerenlanden aanpakken?

De gemeente Vijfheerenlanden is samen met de woningcorporaties, netbeheerder en het waterschap een project gestart om de mogelijkheden voor verduurzaming van de gebouwde omgeving in onze gemeente te onderzoeken. In dit project wordt gekeken naar verschillende mogelijke opties voor verduurzaming van woningen, bedrijfsgebouwen en gebouwen voor maatschappelijke organisaties in onze gemeente en welke financiële en technische consequenties deze opties hebben. Ook zijn we gestart met het schrijven van de Transitievisie Warmte waarin ook de strategie voor uitvoering van de warmteplannen omschreven wordt. We willen graag dat inwoners, bedrijven en andere betrokkenen met ons meedenken.

Kom daarom naar de tweede online informatieavond op dinsdag 6 juli 2021 voor meer informatie over verduurzaming van onze huizen en gebouwen.

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte beschrijft iedere gemeente de route naar een aardgasvrije gemeente. Per wijk gaan we aangeven welke duurzame warmtetechniek op dit moment de voorkeursoplossing heeft als alternatief voor aardgas. Ook denken we al na over de volgorde; welke wijk/plaats gaat als eerste over? Deze vragen zijn we nu aan het onderzoeken.

Online informatiebijeenkomst

Op 6 juli 2021 organiseren we samen met Bureau Over Morgen een online informatiebijeenkomst over een aardgasvrij Vijfheerenlanden. Alle inwoners en betrokkenen die meer willen weten over wat een aardgasvrije gemeente betekent voor hun woning, bedrijf of maatschappelijke instelling zijn welkom om deel te nemen aan deze avond.

  • Wanneer: dinsdag 6 juli 2021
  • Hoe laat: 20.00 uur tot 21.30 uur
  • Aanmelden vóór 6 juli 2021 via duurzaam@vijfheerenlanden.nl of gebruik de knop hieronder.

Aanmelden Informatiebijeenkomst Aardgasvrij Vijfheerenlanden

Na aanmelding ontvang je een link om deel te nemen

De bijeenkomst begint met een introductie van wethouder Christa Hendriksen. Vervolgens bespreken we de eerste uitkomsten van de technische analyse die bureau Over Morgen heeft gemaakt (van de duurzame warmteopties in onze gemeente). We hebben een keuze gemaakt voor een warmteoptie per woonwijk en we hebben een aantal startkansen voor verduurzaming in onze gemeente benoemd. Tijdens deze avond geven we een toelichting op hoe we deze keuzes gemaakt hebben. Ook bespreken we hoe het verder gaat met het plan. Daarna is er ruimte voor eigen vragen en opmerkingen.

Meer informatie

Meer informatie over een aardgasvrije gemeente en de Transitievisie Warmte is te vinden op onze pagina Stap voor stap naar aardgasvrije wijken.

Overzicht