Nieuws

Geplaatst op maandag 26 april 2021

Representatieve groene uitstraling bedrijventerrein

Gemeente en BIZ werken samen aan een representatieve groene uitstraling van het bedrijventerrein voor een prettige werkomgeving en een gezond bedrijfsklimaat. Waarbij duurzaamheid en biodiversiteit belangrijke uitgangspunten zijn. 

Gemeente Vijfheerenlanden en de BIZ willen de uitstraling van het bedrijventerrein verbeteren. Dit door gezamenlijk te werken aan een nieuw groenplan.

In 2020 in de eerste stap gezet met het aanplanten van bomen en hagen aan de Hagenweg en de Stuartweg. De grasbermen zijn ingezaaid met een bloemrijk kruidenmengsel. Het is de bedoeling dat de voorste rand van ongeveer 1 meter gemaaid wordt als gazon met daarachter bloemen en kruiden.

Dit voorjaar worden er verschillende mengsels ingezaaid aan de Limiet waarna in het najaar bomen, struiken en hagen aangeplant gaan worden.

Door verschillende mengsels te zaaien willen we monitoren wat het gewenste beeld geeft op het bedrijventerrein. Gewenst beeld voor u als ondernemer, de BIZ en de gemeente.

Het doel van deze aanpassing is, om het kwaliteitsniveau van het bedrijventerrein te verhogen en om de representatieve uitstraling te versterken. 

Bloemrijke kruiden bermen zien er niet alleen leuk uit, ze dragen ook bij aan de biodiversiteit (de bloemetjes en de bijtjes) en duurzaamheid van onze uitstraling van het bedrijventerrein.

 

Wat we investeren in het groen, geeft niet gelijk het gewenste eindbeeld. Nieuwe aanplant en ingezaaide bermen hebben tijd nodig zich te ontwikkelen. Dit vraagt geduld en inspanning van u als ondernemer, de BIZ en de gemeente. Wij willen u dan ook dringend verzoeken niet te enthousiast het groenbeheer van de gemeente over te nemen als u het vermoeden heeft dat er onkruid in het gras voor uw pand groeit. Grote kans namelijk dat dit de bloemen en kruiden zijn die door ons zijn aangebracht. 

Dit mede om de ondernemers, die minder waarde hechten aan het uiterlijk en uitstraling van hun buitenterreinen hierin te stimuleren dit wel te gaan doen. Wilt u hierin geadviseerd worden, laat het ons dan weten!

Mocht u hier vragen over hebben kunt u hiervoor terecht bij de BIZ of de afdeling openbare ruimte van de gemeente.

 

Overzicht