Nieuws

Geplaatst op donderdag 1 april 2021

Digitale BIZ-bijeenkomst

DONDERDAG 22 APRIL VAN 16.00 - 17.30

Ook dit jaar zal de jaarlijkse algemene vergadering van BIZ Bedrijventerreinen Vianen online plaatsvinden. Deze vergadering staat in het teken van verlenging. Daarnaast wordt (financiële) verantwoording afgelegd over 2020.

De BIZ loopt na een periode van 5 jaar eind 2021 ten einde. Dat betekent dat zonder verlenging o.a. de beveiliging (camera’s, surveillance en het Keurmerk Veilig Ondernemen), het extra onderhoud aan de buitenruimte (schoonmaakrondes en vergroening) en de samenwerking met gemeente en veiligheidsdiensten eindigen. Voldoende redenen om op te gaan voor verlenging van de BIZ.

Ben je benieuwd naar een update van het bestuur, wil je weten wat de BIZ de afgelopen jaren heeft gerealiseerd, wat de doelstellingen zijn van de BIZ en wat het bestuur voor de komende jaren van plan is? Meld je dan aan. 

De sessie zal plaatsvinden op donderdag 22 april van 16.00 - 17.30 uur via TEAMS.

Om de vergadering bij te kunnen wonen, creëert het bestuur een TEAMS meeting. Alle leden die zich uiterlijk 21 april a.s. aanmelden, kunnen deze online meeting bijwonen. U krijgt dan uiterlijk op 22 april, voor aanvang van de vergadering, via de e-mail, een digitale uitnodiging voor de TEAMS meeting. Uiteraard kunt u tijdens deze meeting vragen stellen of reageren op de presentatie van het bestuur.

Heeft u vooraf al vragen of wilt u stukken die in de vergadering besproken moeten worden voorleggen aan het bestuur, stuur deze dan naar parkmanager Percy Douglas via het adres parkbeheerder@bbvianen.nl

Aanmelden kan t/m 21 april door een (lege) mail te sturen naar parkbeheerder@bbvianen.nl met als onderwerp ‘aanmelding BIZ-bijeenkomst 22 april’.

De concept agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen bestuur
  3. Verslag voorzitter
  4. Verslag penningmeester
  5. Doelstelling BIZ
  6. Terugblik (wat heeft de BIZ gedaan, camera’s, groen)
  7. Planning 2021
  8. Verlenging BIZ
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Overzicht