Nieuws

Geplaatst op dinsdag 19 januari 2021

Reactie BIZ op brief gemeente inzake opvang asielzoekers op bedrijventerreinen Vianen

Beste ondernemers,

 

Hedenmorgen hebben wij de brief van de gemeente met u gedeeld, waarin wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijke opvang van asielzoekers op bedrijventerrein De Hagen.

Ter informatie delen wij hierbij de brief die het BIZ-bestuur in reactie hierop aan het college van B&W heeft gestuurd. 

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur BIZ Bedrijventerreinen VIanen 

 

2021-01-19_Brief_gemeente_inz_AZC.pdf

Overzicht