Nieuws

Geplaatst op dinsdag 19 januari 2021

Opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders

Bericht vanuit de gemeente

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft gemeenten via de provincie Utrecht gevraagd naar mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

 

Ook Vijfheerenlanden kreeg deze vraag. Vanwege de grote behoefte aan locaties krijgen wij maar heel kort de tijd om te reageren.

We hebben daarom een eerste, globale inventarisatie gedaan. Hieruit blijkt dat maar weinig plekken geschikt zijn in onze gemente. 

Wij zien echter enkele mogelijkheden. Het gaat onder andere om de locatie;

 

Een leegstaand bedrijfspand aan de ir. D.S. Tuijnmanweg 2-6 in Vianen. Dit gebouw is in overleg met de eigenaar mogelijk op de middellange termijn om te bouwen tot een regionale opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders;

 

Wij willen benadrukken dat er nog niets is beslist. De commissie Welzijn Onderwijs Sport (WOS) bespreekt hierover een opinievoorstel op woensdag 20 januari.

Deze digitale vergadering start om 20.00 uur. U kunt de vergadering thuis meekijken via vijfheerenlanden.nl > Gemeenteraad > agenda raadsvergaderingen.

Kies links de commissie WOS van 20 januari. Daar vindt u ook het hele opinievoorstel.

U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. U moet zich daarvoor uiterlijk op 19 januari aanmelden op onze website (pagina Contact met de gemeenteraad).

 

Wethouder Cees Taal houdt op maandagochtend 25 januari speciaal spreekuur. Laat uw naam en telefoonnummer uiterlijk vrijdag 22 januari achter bij secretariaattaal@vijfheerenlanden.nl, dan belt de wethouder u. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen viainfocoa@vijfheerenlanden.nl

 

zaak_227190_brief_omwonenden_3_locaties_ondertekend.pdf

Overzicht