Nieuws

Geplaatst op vrijdag 20 november 2020

Overeenkomst met Avres

Opruimrondes De Hagen en De Biezen

De BIZ is met Avres overeengekomen dat Avres de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen gaat schoonhouden.

 

Met ingang van 1 december 2020 zal Avres maandelijks een opruimronde op de bedrijventerreinen doen. Dit bestaat uit zwerfvuil prikken op de openbare wegen, bermen, borders, bosplantsoenen en uit de sloten.

 

Wij verwachten dat dit, in navolging van het ingezette traject ‘upgrading vergroening’, tot een verdere kwaliteitsverbetering van de buitenruimte op onze bedrijventerreinen zal leiden. 

Overzicht