Nieuws

Geplaatst op maandag 2 november 2020

Digitale BIZ Bijeenkomst

Woensdag 25 november van 16.00 - 17.30

De jaarlijkse algemene vergadering van BIZ Bedrijventerreinen Vianen wordt dit jaar online georganiseerd. Ben je  benieuwd naar een update van het bestuur en wil je weten wat er dit jaar, ondanks de coronacrisis, is gerealiseerd, meld je dan aan. Ook zal het bestuur haar plannen, ondanks alle onzekerheden, voor het komend jaar met u delen.

De sessie zal plaatsvinden op woensdag 25 november van 16.00 - 17.30 uur via TEAMS.

Om de vergadering bij te kunnen wonen, creëert het bestuur een TEAMS meeting. Alle leden die zich uiterlijk 24 november a.s. aanmelden, kunnen deze online meeting bijwonen. U krijgt dan op 25 november, voor aanvang van de vergadering, via de e-mail een digitale uitnodiging voor de TEAMS meeting. Uiteraard kunt u tijdens deze meeting vragen stellen of reageren op de presentatie van het bestuur.

Heeft u vooraf al vragen of wilt u stukken voorleggen aan het bestuur die in de vergadering besproken moeten worden, stuur deze dan naar parkmanager Percy Douglas via het adres parkbeheerder@bbvianen.nl.

Aanmelden kan t/m 24 november door een (lege) mail te sturen naar parkbeheerder@bbvianen.nl met als onderwerp ‘aanmelding BIZ bijeenkomst 25 nov’.

De concept agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen bestuur
  3. Verslag voorzitter
  4. Verslag penningmeester
  5. Terugblik (wat heeft de BIZ gedaan, camera’s, groen)
  6. Verlenging BIZ
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
Overzicht