Nieuws

Geplaatst op woensdag 16 september 2020

Convenant KVO Bedrijventerreinen Vianen een feit!

Vorige week is het convent behorende bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op de bedrijventerreinen De Hagen, De Biezen en Gaasperwaard, onder toeziend oog van wethouder Zevenhuizen, getekend. 

Met dit convenant leggen BIZ Bedrijventerreinen Vianen, Gemeente Vijfheerenlanden, Politie, Veiligheidsregio Utrecht en Securitas hun samenwerking officieel vast op het gebied van de onderwerpen Schoon, Heel en Veilig. 

Met dit samenwerkingsverband hebben de partijen de afgelopen periode al mooie stappen mogen maken. Zo is de veiligheid toegenomen, door een nieuw ingenieus camerasysteem te combineren met gerichte surveillance, is in de buitenruimte een eerste vergroeningsslag gerealiseerd en is de bewegwijzering gemoderniseerd.

Alle partijen zijn blij met de continuering van deze overeenkomst en kijken uit naar een verdere voortzetting van de samenwerking.

Overzicht