Nieuws

Geplaatst op dinsdag 21 juli 2020

Buitenruimte bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen

De uitstraling op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen mag beter. Het bestuur van BIZ Bedrijventerreinen Vianen en de gemeente Vijfheerenlanden pakken dit samen aan.

 

Groenvoorziening

Een eerste gezamenlijk ondernomen stap is een upgrade van de groenvoorziening. De afgelopen periode zijn aan de Hagenweg en de Stuartweg bomen en beukenhagen geplaatst. Tevens zijn grasvlakken en vakken met kruidenmengsels aangelegd. 

 

Bewegwijzeringsborden

vorige week zijn nieuwe bewegwijzeringsborden geplaatst. Wilt u ook uw bedrijfsnaam op deze borden? Neem dan contact op met parkbeheerder@bbvianen.nl.

 

Volgende stappen

De komende maanden wordt gemonitord hoe de gewassen zich verder ontwikkelen. Op basis daarvan wordt en keuze gemaakt voor het verder uitrollen van de groenverbeteringen.

Verbetering van de entrees en het stimuleren van de biodiversiteit staan ook op de agenda.

Overzicht