Nieuws

Geplaatst op dinsdag 14 april 2020

Denk mee over het detailhandelsbeleid Vijfheerenlanden

Bericht van wethouder Zevenhuizen

Beste ondernemer,

Heel graag had ik met u van gedachten gewisseld over de nieuwe detailhandelsvisie voor Vijfheerenlanden. Door de coronacrisis kunnen we geen bijeenkomsten houden en zijn we genoodzaakt om uw mening en die van onze inwoners op een andere manier op te halen. Gelukkig zijn we met elkaar creatief genoeg om dat op een goede manier te doen. U kunt nu via een online platform digitaal meedenken over het nieuwe beleid voor detailhandel.


De voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hadden elk hun eigen detailhandelsbeleid. De gemeente Vijfheerenlanden wil dat beleid samenbrengen tot een logisch geheel en laat waar nodig ruimte voor maatwerk.  Een werkgroep met ondernemers en ambtenaren heeft de lokale situatie en het bestaande beleid besproken. Daaruit is een voorlopige richting naar voren gekomen. Wij zijn benieuwd wat u daarvan vindt. Met de huidige crisis krijgt de winkelsector een dreun, reden te meer hier nu samen over na te denken. We begrijpen dat veel mensen nu een hectische periode doormaken. Met deze website bieden we een manier om te reageren wanneer u dat uitkomt.

Denkt u met ons mee? Ga dan naar https://detailhandel5hl.dtnp.nl/
De website start met een uitleg. Vervolgens kunt u stap voor stap een reactie geven op de volgende vragen: 
A: Welke knelpunten en kansen zijn er in de huidige winkelstructuur?
B: Vanuit welke visie op de winkelstructuur zou de gemeente moeten werken?
C: Voor de centra van Leerdam en Vianen zijn in het verleden visies opgesteld, zijn die nog actueel?

 

Bent u niet in de gelegenheid het digitaal in te vullen? U kunt bij het gemeentekantoor een reactieformulier opvragen door te bellen naar 088 599 7000.

U kunt tot 27 april reageren. Alvast hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet,

 

Huib Zevenhuizen

Wethouder economie

Overzicht