Nieuws

Geplaatst op woensdag 25 maart 2020

Upgrade groenvoorziening

De BIZ Bedrijventerreinen Vianen heeft de aanpak van de groenvoorziening op De Hagen en De Biezen op de agenda gezet. Hiervoor zijn wij reeds enige tijd in overleg met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een plan waarbij het terrein in fases aangepakt wordt.

Het upgraden van het groen op onze bedrijventerreinen past binnen één van de speerpunten van de BIZ, namelijk veiligheid, orde en netheid.

Zoals de planning er nu uitziet wordt begin volgende week gestart met het planten van de bomen aan de Hagenweg waarna de Stuartweg volgt. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van bomen, beukhagen, grasvlakken en vakken met kruidenmengsels. Bijgevoegd een tweetal tekeningen van het ontwerp (bijlage 1, bijlage 2).

De daarop volgende maanden wordt gemonitord hoe de gewassen zich verder ontwikkelen. Op basis daarvan wordt en keuze gemaakt voor het verder uitrollen van de groenverbeteringen.

Op enkele locaties hebben ondernemers de grond van de gemeente meegenomen in het eigen onderhoud. Deze bedrijven worden t.z.t. benaderd om nader af te stemmen hoe met deze grond om wordt gegaan.

 

Overzicht