Nieuws

Geplaatst op maandag 2 december 2019

Training ontruiming

Table Top oefeningen ontruiming

Tijdens de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) – bijeenkomsten voor een Schoon, Heel en Veilig bedrijvenpark is het belang van ontruimingsoefeningen aan bod geweest. 

Oefenen van een ontruiming is belangrijk. In noodsituaties dient uw personeel weten wat ze moeten doen. Maar oefenen is niet eenvoudig.

 

Bij een table-topoefening wordt een ontruiming nagespeeld op een plattegrond van uw organisatie. Met lego en pictogrammen worden de posities van personeelsleden en bezoekers en de (brandpreventieve)voorzieningen aangebracht op een plattegrond. Ook nooduitgangen, telefoons en blusmiddelen worden gemarkeerd. Vervolgens krijgen medewerkers een incidentscenario voorgelegd en wordt gevraagd hoe ze in de voorgelegde situatie zouden handelen.

 

Een dergelijke table top-oefening is overzichtelijk en oefeningen kunnen makkelijk worden onderbroken en vanaf een bepaald punt opnieuw worden gestart. Bovendien kunnen oefeningen simpel worden ingepast in het gewone werkproces. Een table top-oefening vervangt nooit een echte ontruimingsoefening, maar het is wel een goede aanvulling. Doordat medewerkers regelmatig ‘op papier' met noodsituaties worden geconfronteerd, beseffen ze beter de rol die ze hebben bij een ontruiming. Ook zijn ze zich beter bewust waar zich vluchtwegen bevinden en waar brandbestrijdingsmiddelen en andere voorzieningen zijn. Je ziet ook dat er discussie mee op gang wordt gebracht en zo komen hiaten in de ontruimingsprocedure aan het licht."

De brandweer is bereid voor de hoofden/coördinatoren van de bedrijven een training te verzorgen. Na deze training is het de bedoeling dat de opgedane kennis wordt doorgegeven en beoefend binnen de BHV organisatie van u bedrijf.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Heutenik (medewerker Preventie) via telefoonnummer 088 – 878 3736 of e-mailadres c.heutenik@vru.nl.

Overzicht