Nieuws

Geplaatst op vrijdag 1 november 2019

Securitas alarmopvolging

Beste ondernemers en leden van BIZ bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen,


De vraag is de afgelopen periode diverse malen gesteld: 'Wat zijn de afspraken met Securitas met betrekking tot alarmopvolging?'. Dit is tijdens de ledenvergaderingen medegedeeld, maar hierbij volledigheidshalve nogmaals een toelichting op de gemaakte afspraken.


Met de overgang van de beveiliging van de SBBV naar de BIZ zijn de afspraken over alarmopvolging door Securitas aangepast. Wij hebben er met dit nieuwe arrangement zorg voor gedragen dat voor de leden van de BIZ per jaar zes gratis alarmopvolging door Securitas worden verzorgd. Dit betekent dat bij meer dan zes alarmopvolgingen Securitas kosten in rekening brengt. 


Met vriendelijke groet,


Het BIZ Bestuur

Overzicht