Nieuws

Geplaatst op dinsdag 4 juni 2019

Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

De BIZ Bedrijventerreinen Vianen heeft na een audit en hercertificering begin dit jaar het Keurmerk Veilig Ondernemen (KOV) opnieuw behaald. Hiermee is het Keurmerk voor bedrijventerreinen De Hagen, De Biezen en Gaasperwaard voor een periode van drie jaar verlengd. 

Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Op deze manier is het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid op een bedrijventerrein in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. 

In de bijlage hebben wij het nieuwe certificaat toegevoegd.

KVO_Certificaat_Bedrijventerreinen_Vianen.pdf

Door deze hercertificering zijn de bedrijventerreinen de komende drie jaar opnieuw voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en behouden ondernemers hun korting op verzekeringspremies. Stuur dit certificaat door aan uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon en vraag naar een KVO-korting op uw polis.

Overzicht