Nieuws

Geplaatst op donderdag 16 mei 2019

Bijeenkomst Maatschappelijke Diensttijd

Uitnodiging gemeente Vijfheerenlande

In september 2019 kan de maatschappelijke diensttijd (MDT) starten. Het Rijk biedt gemeenten met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd de kans om te experimenteren hiermee. De gemeente Vijfheerenlanden wil hier graag aan meedoen en richt daarom voor de duur van twee jaar een proeftuin in.

Als gemeente kunnen wij dit niet alleen. Daarom zijn wij op zoek naar lokale partners die hierover met ons mee willen denken en werken. Wij zien u als potentiële partner, die samen met ons vorm kan geven aan het programma. Daarom nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op 28 mei 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur in De Joost, Joost de Jongestraat 55 in Leerdam. We vertellen u tijdens deze bijeenkomst meer over de maatschappelijke diensttijd. Ook gaan we graag met u in gesprek over een mogelijke samenwerking bij het opzetten van een proeftuin.

Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op. De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, net afgestudeerd of jongeren met een beperking. Bij verschillende organisaties zullen ze zich inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Dit kan jongeren helpen bij een keuze voor een studie of baan. Daarom is het van belang dat ze tijdens de maatschappelijke diensttijd bij verschillende organisaties aan de slag kunnen. Voor meer informatie zie ook:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-diensttijd

De maatschappelijke diensttijd is niet alleen een unieke kans voor jongeren om zijn of haar talenten en interesses te ontdekken maar ook voor u een unieke mogelijkheid om jongeren uit de regio te werven als nieuw talent voor uw onderneming!

Wij hopen u op 28 mei te ontmoeten. Wilt u ons zo snel mogelijk laten weten of u komt via een mail naar m.van.de.vooren@vijfheerenlanden.nl?

Overzicht