Nieuws

Geplaatst op vrijdag 5 april 2019

BIZ-bijeenkomst: een terugblik

Op 28 maart heeft voorzitter Erik Lubbers tijdens de jaarlijkse BIZ bijeenkomst met de aanwezigen teruggekeken op de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in het afgelopen jaar. 

Voornaamste ontwikkeling is de nieuwe werkwijze van Securitas die de opzet van haar beveiliging heeft gewijzigd door onder andere plaatsing van ‘slimme’ camera’s en daarop aangepaste surveillance. Securitas heeft dit zelf ook toegelicht in een presentatie waarin duidelijk is gemaakt wat de meerwaarde is van deze beveiliging ‘nieuwe stijl’.

Lubbers heeft ook vooruit gekeken en de leden meegenomen in de BIZ agenda 2019. Hierbij is de herinrichting van de Stuartweg een noodzakelijk kwaad om de wateroverlast op het bedrijventerrein aan te pakken. Deze werkzaamheden zullen door afsluiting van rijbanen tot de nodige overlast zorgen. Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar het op 3 april op deze site geplaatste bericht ‘Werkzaamheden Stuartweg De Hagen’.

Vervolgens heeft Nicole Kalkman van Easy Fiber/Fore Freedom een presentatie gegeven over de mogelijke aanleg van een ‘open’ collectief glasvezelnetwerk. Met ‘open’ wordt bedoelt dat dit netwerk beschikbaar is voor alle providers. Fore Freedom zal u de komende weken benaderen en uw interesse peilen. Een minimaal aantal deelnemers is benodigd om over te gaan op de aanleg van het netwerk. In de bijlage hebben wij een two-pager opgenomen met daarin een samenvatting van de presentatie.

Ten slotte heeft Franc Hoogstede van EnergieBreed een presentatie gegeven over duurzaamheid en PV-installaties. EnergieBreed is verantwoordelijk voor de realisatie van de aanleg van zonnepanelen bij het bedrijf Dekker Hout Vianen BV.  

De bijeenkomst is afgesloten met een borrel in de Piano bar van Hotel Vianen.

Bijlagen:

Fore_Freedom.pdf 

Overzicht