Nieuws

Geplaatst op woensdag 3 april 2019

Werkzaamheden Stuartweg de Hagen Vianen

De komende maanden wordt in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden de Stuartweg gerevitaliseerd. Dit betekend dat de Stuartweg vanaf half april tot eind november verminderd bereikbaar is.

 In dit artikel geven wij de planning van de werkzaamheden weer. Met een visuele weergve in de bijlagen.

De planning is hierbij als volgt: 

 

 

Week 17 t/m 28: Stuartweg noord (Hagenweg tot Lange Dreef)
- Verkeersmaatregel: eenrichtingsverkeer vanaf de Lange Dreef richting stoplichten Hagenweg.

Week 19 t/m 31: Stuartweg zuid (Lange Dreef tot tunnel A2)
- Verkeersmaatregel: eenrichtingsverkeer vanaf Lange dreef richting tunnel A2.

Week 29 t/m 31: Hagenweg
- Verkeersmaatregel: beide richtingen tussen stoplichten kruising Hagenweg/Stuartweg en 
  rotonde A27 gesloten. Praxis bereikbaar

Week 32,33 en 34: (bouwvak)
- Verkeersmaatregel: overdag omleidingen van verkeer Stuartweg noord en zuid.
- 's Nachts volledige afsluiting, voor bestemmingsverkeer wordt met de aanliggende bedrijven 
  afspraken gemaakt. Hiervoor neemt KWS contact op met de betreffende bedrijven.

Week 35 t/m 44: Stuartweg zuid (ter hoogte van Vrachtwagenparkeerplaats Hoogewaard)
- Verkeersmaatregel: lokaal één baan beschikbaar waarover het verkeer in beide richtingen om
  en om kan rijden. 

Toelichting:
De Stuartweg noord en zuid worden éénrichtingswegen (zie bijlage Stuartweg noord en Stuartweg zuid). 
Ten tijden van de Hagenweg (afsluiting Hagenweg, Praxis bereikbaar) zal de Stuartweg noord open worden gesteld voor het verkeer.
In de bouwvak (wk 32 t/m 34) wordt op meerdere locaties op het bedrijventerrein tegelijk gewerkt. Hierdoor zal ook overdag de toegankelijkheid van de Stuartweg en de kruising met zowel de Hagenweg als de Placotiweg sterk verminderd zijn. KWS begrijpt dat de bedrijven zo min mogelijk hinder moeten ondervinden. Om dit zo optimaal mogelijk voor alle partijen op te zetten worden in de komende weken overleggen ingepland met de desbetreffende bedrijven.

 Na de bouwvak worden de werkzaamheden aan de oostzijde van de Stuartweg zuid uitgevoerd. dit zal nog enkele weken in beslag gaan nemen. Dit betekent dat er over een beperkte lengte een halve baan wordt afgesloten waarbij het verkeer om en om kan rijden. Afstemming hierover met de aanliggende bedrijven wordt later in het jaar opgepakt.

 In de bijlage de poster met daarop de contact contactgegevens van KWS. Deze poster mag opgehangen en verspreid worden. In de KWS app worden de start van de diverse omleidingen en de actuele omleidingen gemeld, ook als deze worden aangepast of anders uitkomen qua tijd. Daarnaast worden mijlpalen en updates van de werkzaamheden geplaatst om de omgeving zo goed als mogelijk te informeren.

Rijadvies voor bedrijventerrein De Biezen
- Verkeer laten rijden via de oprit en afrit van de A2 bij Hotel van der Valk
- Verkeer vanaf de A27 vanuit het noorden via de ring van Utrecht en de A2 richting Den Bosch.

Rijadvies voor Bedrijventerrein Gaasperwaard.
- Verkeer laten rijden via de A27
- Verkeer vanaf de A12/A2 vanuit het noorden via de ring Utrecht en de A27 richting Gorinchem.

Informeer uw personeel, klanten, bezoekers en leveranciers over deze maatregelen om lokaal de filedruk zo laag mogelijk te houden.

Met vriendelijke groet,

Percy Douglas

Parkbeheerder

 

Bijlagen:

Poster_KWS_Revitalisering_bedrijventerrein_de_Hagen.pdf

Afsluiting_Hagenweg.png

Stuartweg_Noord.png

Stuartweg_Zuid.png

Overzicht