Nieuws

Geplaatst op maandag 8 juli

Groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen

Subsidie beschikbaar

Wilt u de leefomgeving in steden en dorpen groener, gezonder en klimaatbestendiger maken? Vraag dan subsidie aan. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Utrecht initiatieven op verschillende schaalniveaus en in verschillende fasen: van voorbereiding tot uitvoering van werkzaamheden.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld het vergroenen van bedrijventerreinen, het klimaatadaptief inrichten van sportvelden, of het aanleggen van groene speelplekken, pleinen, buurt-ontmoetingstuinen, voedselbossen. Of de aanleg van biodiverse groene daken vanaf 40 vierkante meter. Maar ook het uitvoeren van onderzoek, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar klimaatbestendige bomen, of een bewustwordingscampagne vallen hieronder.

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/groene-gezonde-en-klimaatbestendige-steden-en-dorpen


Overzicht