Nieuws

Geplaatst op dinsdag 28 mei

Asielzoekers Vianen aan het werk

Update Avres / Werkgeversservicepunt / AV Werkt Door

Een gedeelte van de gehuisveste asielzoekers heeft zich inmiddels bij Avres  aangemeld om naar werk te worden begeleid. Van deze bewoners heef Avres onderstaand anoniem overzicht gemaakt.

Avres wil deze ondernemers graag in Vianen aan het werk helpen. Mocht u hier meer informatie over ontvangen,neem dan contact op met  Stijn Schuller  via sschuller@avres.nl of 06-22378518. 

De meeste kandidaten staan  overal voor open. Hun intrinsieke motivatie is dusdanig hoog dat dit ook daadwerkelijk zo is. De kandidaten hebben geen rijbewijs.

Mocht er een cursus nodig zijn om de kandidaat bij jullie als werkgever te kunnen laten starten, dan is dat ook bespreekbaar. De dienstverlening van Avres  is voor bedrijven kosteloos..

Hoe snel de kandidaten kunnen starten is afhankelijk van of ze een statushouder of asielzoeker zijn en of ze een BSN nummer hebben of niet.

 Daarnaast nog even samenvattend:

  • Een statushouder mag direct aan het werk
  • Een asielzoeker mag bij u aan het werk als:
  • Hij/zij is rechtmatig in Nederland en heeft nog geen definitieve beslissing op de asielaanvraag gekregen. Dit kunt u zien aan het vreemdelingen-identiteitsbewijs.
  • De asielzoeker is zes maanden of langer in de asielprocedure. Dit kunt u zien aan de afgiftedatum van het vreemdelingen-identiteitsbewijs.
  • U bent eerst verplicht een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen bij het UWV. Op de achterkant van het vreemdelingen-identiteitsbewijs staat: “TWV vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan.”

Mocht u een contract willen geven aan een asielzoeker, dan moeten de volgende stappen doorlopen worden:

  1. Vraag een Tewerkstellingsvergunning aan (TWV) via het UWV. Dit kost maximaal 30 minuten en de TWV is meestal binnen 3 weken binnen
  2. Als de TWV binnen is kan de kandidaat aan het werk mits de kandidaat al een BSN heeft. De kandidaat kan een BSN nummer aanvragen met het aanvraagbewijs van de tewerkstellingsvergunning.

Waar dient u als werkgever nog meer rekening mee te houden?

  • Er zit geen vaste einddatum aan het aan te bieden contract. In het verleden was dat 24 weken per jaar, maar deze eis is nu vervallen
  • De TWV wordt afgegeven met als einddatum de einddatum van het verblijfsdocument. Mocht deze verlengd worden, dient er een nieuwe TWV aangevraagd te worden
  • De asielzoeker heeft op dit moment nog geen verblijfstatus in Nederland. Bij het toekennen van een verblijfstatus wordt een bewoner ook gekoppeld aan een gemeente. Dat betekent dat een bewoner het nieuws kan krijgen dat hij moet verhuizen. Werk kan in sommige gevallen er voor zorgen dat de bewoner een gemeente toegewezen kan krijgen in de gemeente waar de bewoner op dat moment werkt.
Overzicht