Nieuws

Geplaatst op dinsdag 9 april

Meepraten gebiedsvisie Vianen Bedrijven terreinen

Bericht van de gemeente

Beste Ondernemer,

Eind 2023 zijn we als gemeente Vijfheerenlanden begonnen aan een gebiedsvisie voor Vianen. In deze gebiedsvisie gaan we keuzes maken voor de toekomst van Vianen. Dit doen we op verschillende thema's, waaronder woningbouw, ruimte voor werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat, mobiliteit en meer.
De eerste stap in dit proces was het in kaart brengen van de kwaliteiten van Vianen en de opgaves in onze stap. Dit hebben wij vertaald naar verschillende uitgangspunten en opgeschreven in een Nota van Uitgangspunten. Deze Nota wordt op 25 april vastgesteld door de gemeenteraad.

De volgende stap is het uitwerken van deze uitgangspunten tot een gebiedsvisie. Daar zijn we net aan begonnen en daar willen we graag een grote groep stakeholders bij betrekken. Op dinsdag 23 april organiseren wij een ondernemerslunch waarvoor wij u graag uitnodigen. 

Wat staat er op het programma?
Tijdens de lunch in het Miele Experience Center Vianen nemen we jullie eerst mee in de uitgangspunten die we in de Nota van Uitgangspunten hebben opgeschreven en horen we graag van jullie welke opgaves jullie zien voor Vianen.
Daarna lichten we toe welke deelgebieden we onderscheiden in Vianen en zoomen we in op een aantal deelgebieden. In deze deelgebieden komen verschillende opgaves bij elkaar en zien wij kansen om de huidige kwaliteiten in de deelgebieden te versterken én de opgaves aan te pakken/ op te lossen. We horen graag hoe u hiernaar kijkt en welke ideeën u zelf heeft. Uw input nemen we mee in de uitwerking van de gebiedsvisie.

We horen graag uiterlijk woensdag 17 april of u erbij bent zodat wij de catering hierop kunnen afstemmen. Aanmelden kan door te mailen naar gebiedsvisies@vijfheerenlanden.nl

Hartelijke groet en hopelijk tot de 23e,

Programma

  • Inloop 12:00 – 12:30
  • Lunch met sessie gebiedsvisie Vianen 12:30 – 14:00
  • Ruimte voor nabespreking 14:00 ~ 15:00 

Joost van den Ham
projectleider gebiedsvisie Vianen.

Overzicht