Nieuws

Geplaatst op maandag 25 maart

Asielzoekers Vianen aan het werk

Bericht van Avres

Sinds 1 maart is het pand aan de Lage Biezenweg voor  de komende vijf jaar bewoond gaan worden door +- 100 asielzoekers. De helft van deze asielzoekers woont momenteel al in de gemeente Vijfheerenlanden, namelijk in Kedichem. Een deel van deze bewoners hebben al een baan gevonden, het Werkgeverservicepunt / AV Werkt Door speelde hierin een rol door de kandidaten te spreken en te matchen met werkgevers uit de regio. Dit heeft geresulteerd in +- 30 arbeidsplaatsen voor de bewoners van de locatie Kedichem. Een aantal van deze bewoners zal op zoek moeten gaan naar ander werk, gezien ze veranderen van woonplaats. Van de andere helft is nog niet bekend waar deze vandaan komen.

Asielzoeker of statushouder
Goed om te weten dat er een verschil is tussen een asielzoeker en een statushouder.Van deze bewoners zal het grootste gedeelte namelijk asielzoeker zijn, maar kan een gedeelte ook een statushouder zijn, op dat moment heeft iemand een verblijfstatus gekregen en is naar alle waarschijnlijkheid de persoon ook gekoppeld aan de gemeente Vijfheerenlanden. Met een verblijfstatus kan iemand direct aan het werk.

Vacature beschikbaar?
Mocht u als organisatie interesse hebben in deze doelgroep en vacatures hebben die mogelijk bij hun kunnen passen, laat het dan weten aan Bas van Peer van het Werkgeverservicepunt (bvanpeer@avres.nl of 06-10082590). Bas kan overigens ook werkgevers informeren over andere beschikbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Een asielzoeker bij u aan het werk
Een asielzoeker mag bij u aan het werk als:

 • Hij/zij is rechtmatig in Nederland en heeft nog geen definitieve beslissing op de asielaanvraag gekregen. Dit kunt u zien aan het vreemdelingen-identiteitsbewijs.
 • De asielzoeker is zes maanden of langer in de asielprocedure. Dit kunt u zien aan de afgiftedatum van het vreemdelingen-identiteitsbewijs.
 • U bent eerst verplicht een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen bij het UWV. Op de achterkant van het vreemdelingen-identiteitsbewijs staat: “TWV vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid niet toegestaan.”

Contract met asielzoeker aangaan
Mocht u een contract willen geven aan een asielzoeker, dan moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 1. Vraag een Tewerkstellingsvergunning aan (TWV) via het UWV. Dit kost maximaal 30 minuten en de TWV is meestal binnen 5 weken binnen
 2. Als de TWV binnen is kan de kandidaat aan het werk

Aandachtspunten 
Waar dient u als werkgever nog meer rekening mee te houden?

 • Er zit geen vaste einddatum aan het aan te bieden contract. In het verleden was dat 24 weken per jaar, maar deze eis is nu vervallen
 • De kandidaat heeft een BSN en Bankrekeningnummer nodig om te kunnen starten, vraag hiernaar aan het begin van het proces. Soms is een bevestiging van de aanvraag TWV nodig om een BSN aan te vragen, houdt hierover contact met de kandidaat of uw contactpersoon van het Werkgeverservicepunt / AV Werkt Door
 • De asielzoeker heeft op dit moment nog geen verblijfstatus in Nederland. Bij het toekennen van een verblijfstatus wordt een bewoner ook gekoppeld aan een gemeente. Dat betekent dat een bewoner het nieuws kan krijgen dat hij moet verhuizen. Werk kan in sommige gevallen er voor zorgen dat de bewoner een gemeente toegewezen kan krijgen in de gemeente waar de bewoner op dat moment werkt.

Doelgroep 
Waaruit bestaat de asielzoekers doelgroep:

 • Veel verschillende nationaliteiten, mensen komen bijvoorbeeld uit Syrië, Jemen, Turkije en diverse Afrikaanse landen
 • Ervaring in een enorme diversiteit aan beroepen
 • Verschillende leeftijdscategorieën
 • Naar schatting 35% spreekt Engels
 • Er wordt nog nauwelijks Nederlands gesproken
 • Mogen nog geen rijbewijs halen, groot gedeelte kan wel fietsen

Vragen?
Neem dan contact op met Stijn Schuller van Avres op sschuller@avres.nl.

Overzicht