Nieuws

Geplaatst op dinsdag 5 maart 2019

Uitnodiging bijeenkomst 'Revitalisering bedrijventerrein de Hagen'

Beste deelnemer van de BIZ,

Zoals wellicht bij u bekend heeft de gemeente Vianen het project ‘Revitalisering bedrijventerrein de Hagen’ gegund aan KWS Infra Utrecht.

KWS nodigt u uit voor onze informatie bijeenkomst waar de plannen toegelicht worden.

Wanneer: woensdag 13-3-2019

Waar: van der Valk Vianen

Tijd: 17:00 uur

Het project is opgedeeld in verschillende delen.

  • Herinrichting Hoekenstraat
  • Herinrichting Kruising  Stuartweg Hagenweg
  • Herinrichting en revitalisatie Stuartweg
  • Wegwerken achterstallig onderhoud

De Hoekenstraat start in week 10 en zal weinig tot geen hinder veroorzaken voor de bedrijventerreinen.

Tijdens de werkzaamheden worden ‘kleine’ werkzaamheden aan de kruising Stuartweg Hagenweg uitgevoerd. Deze werkzaamheden leveren ook weinig hinder op voor de bedrijven.

Vervolgens wordt de Stuartweg aangepakt. Op de Stuartweg worden de fietspaden samengevoegd aan één zijde van de weg, aan de andere zijde van de weg komt het voetpad.

Daarnaast worden er maatregelen genomen om de afvoer van regenwater te vergroten.

Deze werkzaamheden leveren hinder op, maar de bedrijven blijven bereikbaar.

Tijdens de bouwvak van 2019 (wk 32,33,34) wordt de Stuartweg en de kruisingen met de Placotiweg en Hagenweg afgesloten. Tijdens deze afsluitingen worden de kruispunten aangepast en het asfalt vervangen. Dit betekent hinder voor de bedrijven in de directe omgeving van deze straten.

Het project Buitengewoon wordt na/tijdens afronding van de Stuartweg uitgevoerd. Het project Buitengewoon behelst de revitalisatie van de openbare ruimte op het bedrijventerrein De Hagen.

Tevens wordt de vrachtwagenparkeerplaats aan de Hoogewaard heringericht. Deze maatregelen geven kleine tot geen hinder aan de bedrijven.

Om tijdens de werkzaamheden op de hoogte te worden gehouden kunt u zich aanmelden voor de mailinglist. Dit kunt u doen door te reageren op deze e-mail.

Deze mailing zal worden gebruikt om de grote mijlpalen van het project te communiceren.

Verder zal er via de ‘KWS app’ (te vinden in de appstore of google play store) regelmatig een update van de werkzaamheden worden gegevens. Tevens is het mogelijk om via deze app het projectteam te benaderen.

KWS hoopt op uw aanwezigheid.

Het bestuur

Stichting BIZ De Biezen en de Hagen

Overzicht