Nieuws

Geplaatst op dinsdag 13 februari

Netcongestie

Blijf toegang houden tot het stroomnetwerk

Op 1 februari j.l. was er een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst rondom het thema netcongestie. Hierbij is de urgentie om de daaruit voortvloeiende problemen gezamenlijk aan te pakken duidelijk naar voren gekomen (ondernemers met gemeente).

Stedin gaf duidelijk in haar presentatie aan dat er de komende jaren voor zware aansluitingen geen ruimte is op het energienetwerk. Black-outs zijn een serieus risico en de noodzakelijke groei van bedrijven wordt geremd door de netcongestie. 

Als bedrijf alleen is het zeer lastig om de problemen voortkomend uit netcongestie tegen te gaan. Samenwerking tussen bedrijven en gemeente is een vereiste om continue stroomlevering te garanderen. De BIZ doet daarom een inventarisatie naar huidige en verwacht stroomverbruik onder de ondernemers op De Biezen en De Hagen.

De realisatie van een energy-hub, een energie-onafhankelijk bedrijventerrein, behoort tot de mogelijkheid. Vandaar ons dringend verzoek om de inventarisatie in te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van het huidige en toekomstige energieverbruik, inclusief eventuele groeiperspectieven. De resultaten geven ons inzicht om ook ander slimme oplossingen te onderzoeken.

Wilt u toegang blijven houden tot stroom met een slimme oplossing tegen netcongestie (energy-hub, energiehandelsplatform etc) maak dat dan bekend door de inventarisatie in te vullen. Dat kan via de volgende link: https://www.bbvianen.nl/nwb/124/1004/-1/mailme-f7vs65dc

Nader informatie is te lezen op ons eerdere bericht op: https://www.bbvianen.nl/nieuws/146/inventarisatie-energieverbruik-en-behoefte

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
Het BIZ-bestuur.

Overzicht