Nieuws

Geplaatst op donderdag 5 oktober 2023

Circulair en duurzaam ondernemen

Wat kan de provincie voor u betekenen?

Circulair en duurzaam ondernemen is niet alleen belangrijk voor het klimaat en de samenleving. Het is een cruciale manier om kosten te besparen in een tijd van stijgende grondstofprijzen en neemt onzekerheid weg van grondstofleveringen.

Met het repareren, hergebruiken of recyclen van afgedankte producten/ materialen, ontstaan nieuwe toekomstbestendige circulaire verdienmodellen.

Wil u duurzamer en meer circulair ondernemen?  Bijvoorbeeld:

  • U heeft afvalstromen die andere bedrijven als grondstof kunnen gebruiken
  • U kunt grondstoffen terugwinnen uit producten
  • U kunt afgedankte producten repareren of hergebruiken
  • U levert producten als dienst (bijv. abonnementsmodel)
  • Gebruik van bio-based materialen om fossiele materialen uit te faseren 

Heeft u de ambitie om aan de slag te gaan met uw verdienmodel? En dit samen met uw partners in de keten op te pakken? Maar ontbreekt het aan tijd, capaciteit, netwerk of kennis of financieringsmogelijkheden om dit verder te ontwikkelen?

Als ketenregisseur circulaire economie ondersteun ik MKB bij het opzetten van circulaire verdienmodellen.

Neem contact met mij op om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Marieke.lenders@provincie-utrecht.nl | 06-33424350

Flyer_circulaire_economie.pdf

Overzicht