Nieuws

Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2022

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verlenging

Help het keurmerk te verlengen; vul de enquete in

De bedrijventerreinen De Hagen, De Biezen en Gaasperwaard zijn voorzien van de certificering 'Keurmerk Veilig Ondernemen' (KVO). Dit keurmerk is voor een bepaalde tijd vertrekt en wij gaan nu op voor een hercertificering (verlenging) om dit keurmerk te behouden. Zie voor een nadere uitleg onze website.

Onderdeel van de hercertificering is het ophalen van informatie bij de op het terrein gevestigde bedrijven. Hiervoor hebben wij een enquête opgesteld. Het invullen van de enquête vergt ongeveer 15 minuten tijd. Wij realiseren ons dat dit lang is. Toch verzoeken wij u de enquête in te vullen, omdat voor het verkrijgen van het hercrertificeringscertificaat een minimale respons van bedrijven benodigd is van 20%.

De enquête is in te vullen via onderstaande knop.

Alvast vriendelijk dank voor uw medewerking.

Enquete KVO

Overzicht