Nieuws

Geplaatst op woensdag 1 juni 2022

Uitnodiging gemeente | Ondernemersavond Vijfheerenlanden

Woensdag 8 juni, 19:00 uur

Woensdagavond 8 juni 2022 organiseert de gemeente een bijeenkomst voor alle ondernemers uit Vijfheerenlanden. Tijdens deze avond worden twee onderwerpen behandeld:

Visie bedrijventerreinen Vijfheerenlanden:
Dit is de mogelijkheid om mee te denken over hoe de bedrijventerreinen er nu en in de toekomst uit moeten zien.

Cybercriminaliteit:
Een ICT specialist op het gebied van cybercriminaliteit komt vertellen welke vormen van cybercriminaliteit er zijn en hoe deze het beste voorkomen en opgelost kunnen worden.

Voor meer informatie zie: vijfheerenlanden.nl/Ondernemersnieuws/Ondernemersavond_8_juni_2022 

Aanmelding, locatie en tijd
Inloop: 19.00 uur
Start programma: 19.30 uur
Locatie: Het Dak, Tiendweg 9A, 4142 EG Leerdam
Opgeven kan via ondernemen@vijfheerenlanden.nl

 

Graag hoop ik u deze avond te ontmoeten

Met vriendelijke groet,
Ton van Maanen
Wethouder Economie

Overzicht