Nieuws

Geplaatst op donderdag 28 april 2022

Visie werklandschappen

Een bericht van gemeente Vijfheerenlanden

Beste ondernemer,

De gemeente Vijfheerenlanden wil, samen met u, werken aan het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen.
Daarom stellen we samen met adviesbureau Stec Groep een nieuwe visie voor onze bedrijventerreinen op.
Een visie voor heel Vijfheerenlanden waarin we onder andere bepalen tot hoe hoog er gebouwd mag worden en waar kansen liggen voor bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.

Graag verneem ik van u als ondernemer hoe u aankijkt tegen vernieuwing en verduurzaming op uw bedrijventerrein en welke toekomstige verwachtingen, ideeën en wensen u heeft over uw eigen bedrijf en uw huidige pand/kavel.

https://www.enquetesmaken.com/s/Vijfheerenlanden

De uitkomst van deze enquête nemen we mee met het opstellen van de nieuwe visie.
Zo kunnen we werken aan een goed vestigingsklimaat en passende vestigingslocaties voor onze bedrijven.

Uw deelname aan de enquête is waardevol voor ons en stellen we zeer op prijs.
Uiteraard worden alle antwoorden door adviesbureau Stec Groep anoniem (en volledig volgens AVG-richtlijnen) verwerkt.

Alvast bedankt voor uw medewerking!


Met vriendelijke groet,

Huib Zevenhuizen
Wethouder Economie

Overzicht