Nieuws

Geplaatst op dinsdag 22 maart 2022

Aanpak sluipverkeer door inrijverboden

Brief aan college

Als reactie op de door de gemeente geplande aanpak van sluipverkeer door inrijverboden (zie deze link), heeft het BIZ-bestuur onderstaande zienswijze ingediend bij het college van B&W.

 

--------------------------------------------------------

Geacht college,

Graag maken wij als ondernemers van De Hagen en De Biezen gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het voorstel Aanpak sluitverkeer door inrijverbod.

Zoals bekend is bij de gemeente, zie economische visie, is de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in Vianen voor medewerkers van de gevestigde bedrijven slecht. Door congestie op de snelwegen rond Vianen, en belangrijker nog, een slechte bereikbaarheid van Vianen met het openbaar vervoer, komen veel medewerkers uit de regio met de auto. Hierbij maken ze gebruik van de lokale wegen om naar hun werk toe te gaan en zo vertrekken ze ook weer.

De voorgestelde maatregelen hebben als gevolg dat er voor deze medewerkers niet een inrij-, maar een uitrijverbod ontstaat. Niet alleen voor mensen die wonen in de richting van Lexmond en Meerkerk, maar ook in de richting van Zijderveld, Everdingen en Culemborg.

Zoals u weet is het bijzonder lastig om medewerkers in de regio te werven. Deze maatregelen zijn weer een extra obstakel bij het werven en behouden van personeel uit deze voor Vianen belangrijke arbeidsregio’s.

Medewerkers van bedrijven die in Vianen zijn gevestigd moeten daarom zonder extra kosten gebruik kunnen maken van de regionale wegen om thuis te komen.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het bestuur van de BIZ Bedrijventerreinen Vianen

------------------------------------------------------------

Edit 23 maart '22:

 

Geachte heer,

Via mijn collega ontving ik onderstaande mail. U geeft aan een zienswijze in te willen dienen; de termijn daarvoor is al lange tijd geleden afgelopen.

Inhoudelijk: ons doel is het weren van sluipverkeer dat in grote getale de snelweg probeert te omzeilen. Tot wel 700 voertuigen in een spitsperiode per uur. Op maatregelenniveau zijn we gedwongen dat op eigen wegen te doen aangezien Rijkswaterstaat niet wil meewerken aan bijvoorbeeld toeritdosering. 

Wij willen een inrijverbod gaan invoeren op 4 wegen gedurende vensterperioden van 15-19 uur van ma t/m vr.

Voor mensen die wonen en werken in het ontheffingengebied is er een mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing (kosten 15 euro voor 5 jaar). Dat lijkt ons zeer acceptabel. U bent dus gewoon bereikbaar en kan dus door het gebied blijven rijden aangezien u geen sluipverkeer bent. 

Het college zal binnenkort het definitieve besluit nemen en daarna volgt de verdere communicatie hier over.  

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Mvgr
Projectleider weren sluipverkeer Vianen-Lexmond
Gemeente Vijfheerenlanden

Overzicht