Nieuws

Geplaatst op donderdag 16 december 2021

Definitieve BIZ-uitslag bekend!

Verlenging BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2022-2026 is een feit.

De afgelopen weken heeft de stemming plaatsgevonden voor verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen. 

Onder toeziend oog van wethouder Zevenhuizen zijn woensdag 15 december de stemmen geteld. De uitslag is POSITIEF! Dat betekent dat de BIZ Bedrijventerreinen Vianen verlengd wordt voor een periode van 5 jaar tot en met 2026.

Het opkomstpercentage bedraagt 57,2%.  Van de 178 uitgebrachte stemmen heeft 88,2% van de ondernemers aangegeven voor verlenging van de BIZ te zijn.

De opgetelde WOZ-waarde van de voorstemmers bedraagt € 140.267.000,-. De opgetelde WOZ-waarde van alle tegenstemmers kent een totaal van € 20.797.000,-.

Dit betekent dat het parkmanagement, waarbij onder andere de veiligheid en uitstraling van het bedrijventerrein geregeld is, voor de komende vijf jaar is gewaarborgd.

Wij danken alle ondernemers voor het uitbrengen van hun stem. 

Met vriendelijke groet,
Het BIZ-bestuur

Erik Lubbers, Patrick Keller, Jasper van Duren

Overzicht