Nieuws

Geplaatst op vrijdag 3 december 2021

Status verlenging BIZ

13 december sluiting stemperiode

De afgelopen twee weken heeft de stemming voor verlening van de BIZ plaatsgevonden. Bijna de helft van alle bedrijven op De Hagen en De Biezen heeft de weg naar de stembus gevonden. De overige stembiljetten zijn deze week per post verstuurd. U heeft tot 13 december de tijd om deze alsnog in te vullen.

In de week van 15 november stond het BIZ-team met een stembureau bij Miele voor u klaar. Met de ondernemers die kenbaar hadden gemaakt niet bij Miele langs te kunnen komen zijn afspraken gemaakt om in de week daarna alsnog te kunnen stemmen. In totaal heeft  bijna de helft van alle bedrijven in deze periode gebruik gemaakt van zijn stemrecht.

De niet ingevulde c.q. afgehaalde stembiljetten zijn deze week per post naar de betreffende bedrijven verstuurd. Wij verzoeken de ontvangers van deze stembiljetten vriendelijk om alsnog te stemmen.

Alleen bij voldoende 'voor'-stemmen zal de BIZ gecontinueerd worden en daarmee continuatie van de focus op Schoon (afspraken met gemeente en extra inzet door Avres), Heel (onderhoud buitenruimte) en Veilig (o.a. camera's, surveillance Securitas en Keurmerk Veilig Ondernemen projectteam).

Stemmen kan simpelweg door op het stembiljet een vinkje te plaatsen bij 'voor' of 'tegen', uw naam in te vullen, een handtekening te plaatsen en het formulier in de bijgevoegde retourenvelop op de post te doen. U heeft tot 13 december de tijd om dit te doen.

Op 15 december worden de enveloppen onder toeziend oog van een notaris geopend en geteld. Het resultaat zal zo spoedig mogelijk op de BIZ-website kenbaar gemaakt worden.

Hartelijk dank aan de bedrijven c.q. ondernemers die gestemd hebben en bij voorbaat dank aan diegene die dit alsnog per post gaan doen.

Namens het bestuur BIZ Bedrijventerreinen Vianen
Percy Douglas | parkmanager

Overzicht