Nieuws

Geplaatst op donderdag 16 september

Nieuwsbrief Economie

September 2021

Op verzoek van de gemeente delen wij hierbij de septmeberl-editie van de Nieuwsbrief Economie Gemeente Vijfheerenlanden met u.

Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen:

Geplaatst op donderdag 2 september

Nachtafsluiting A27 - Afrit 27 Hagestein

Dinsdag 14 september 20.00 tot 05.00uur

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in september onderhoudswerkzaamheden uit aan de A27 tussen Breda en Utrecht. Middels deze mail informeren wij u over de locatie en aard van de werkzaamheden en de mogelijke hinder als gevolg van deze werkzaamheden. 

Lees verder
Geplaatst op donderdag 2 september

Zeer ernstige verkeershinder A12

9 dagen afsluiting

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Heijmans eind september – begin oktober groot onderhoud uit op de A12 tussen Utrecht en Nieuwerbrug richting Den Haag. In verband met deze werkzaamheden is de A12 meerdaags compleet afgesloten tussen Utrecht knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug in de richting van Den Haag. Daarnaast zijn minder rijstroken beschikbaar tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk. In deze mail informeren wij U over onze werkzaamheden en de afsluiting.

Lees verder
Geplaatst op woensdag 1 september

De arbeidsmarktregio Gorinchem start met ‘AV Werkt door’

De arbeidsmarktregio Gorinchem start met ‘AV Werkt door’ 
Vanaf 1 september kunnen werkgevers, werknemers en (zelfstandig) ondernemers, die hulp nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de coronacrisis, terecht op één centrale plek. 

AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing. en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit. 

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 31 augustus

BBQ De Biezen en De Hagen | 16 september

Vergeet niet aan te melden!

Beste ondernemers,

De BIZ bedrijventerreinen Vianen organiseert voor alle BIZ-bedrijven en bij de bedrijventerreinen betrokken partijen een barbecue. 

Lees verder
Geplaatst op maandag 30 augustus

Parkeerverbod

Overlast op de Mijlweg en de Laanakkerweg

Beste ondernemers,

Wij krijgen steeds vaker klachten van bedrijven over foutparkeren op met name de Mijlweg en de Laanakkerweg. Het betreft veelal vrachtwagens die ’s nachts en daarmee ook ’s avonds en ’s ochtends, op de weg geparkeerd staan. Dit blokkeert het zicht en resulteert regelmatig in gevaarlijke verkeerssituaties.

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 27 augustus

Kentekenplicht bouwvoertuigen

Ook grotere heftrucks

Bouwvoertuigen, waaronder grotere heftrucks en graafmachines, dienen vanaf volgend jaar geregistreerd te zijn en voorzien te zijn van een kentekenplaat. Daarna komt er ook een APK-plicht.

Lees verder
Geplaatst op woensdag 21 juli

Zonnepanelen voor je bedrijf of woning

NIYATA Energy

Heeft u nog geen zonnepanelen? Dan wordt het hoog tijd. Zelf energie opwekken is tegenwoordig heel gebruikelijk. Sterker nog, het is een financieel aantrekkelijk en slimme keuze. Met zonnepanelen profiteert u namelijk jarenlang van gratis energie. Meer dan een miljoen huishoudens en/of bedrijfspanden gingen u voor. 

Lees verder
Geplaatst op maandag 12 juli

Save the Date | 16 september 2021 | BBQ

Voor alle betrokkenen BIZ Bedrijventerreinen Vianen

Beste ondernemers,

Onder voorbehoud van de ontwikkeling van de coronamaatregelen, zijn wij voornemens om met de leden van de BIZ een barbecue te organiseren op:

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 2 juli

Online informatiebijeenkomst aardgasvrij Vijfheerenlanden

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn, dat heeft de Nederlandse overheid besloten. In 2050 verwarmen we onze huizen, bedrijven en andere gebouwen daarom niet meer met aardgas. Hoe gaan we dat in Vijfheerenlanden aanpakken?

Lees verder
Geplaatst op woensdag 9 juni

BIZ-verlenging

Beslis mee over de voortzetting en aandachtsgebieden van de BIZ

Beste ondernemers van de BIZ Bedrijventerreinen Vianen,

De BIZ-periode loopt dit jaar af, wat betekent dat er opnieuw gestemd moet worden over de verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). De officiële stemming vindt in oktober plaats, maar nu is het moment uw mening te laten horen over de inzet van de BIZ!

Lees verder
Geplaatst op donderdag 27 mei

Digitale Ondermijningsavond voor ondernemers

1 juni 2021 van 19.30 - 20.30 uur

Recent voerden de gemeente Vijfheerenlanden samen met de politie en de belastingdienst een aantal controles uit bij bedrijven op bedrijventerreinen in Vianen en Meerkerk. Bij de meeste bedrijven was alles op orde maar er zijn helaas ook criminele activiteiten geconstateerd. De gemeente Vijfheerenlanden wil samen met ondernemers en pandeigenaren de bedrijventerreinen aantrekkelijk en veilig houden.
Daarom organiseren het Regionale Informatie- en Expertise Centrum, met als gastheer de gemeente Dronten, een speciale online bijeenkomst waarbij men vertelt hoe u criminele activiteiten herkent.

Lees verder
Geplaatst op maandag 10 mei

Koop lokaal campagne Vijfheerenlanden

Bericht gemeente

Door de coronamaatregelen heeft u en/of collega ondernemers in Vijfheerenlanden het financieel maar ook geestelijk erg zwaar gehad.

Nu de winkels en de horeca weer open mogen is het belangrijk dat wij als gemeente Vijfheerenlanden een duidelijk signaal afgeven: KOOP LOKAAL !

Lees verder
Geplaatst op maandag 26 april

Representatieve groene uitstraling bedrijventerrein

Gemeente en BIZ werken samen aan een representatieve groene uitstraling van het bedrijventerrein voor een prettige werkomgeving en een gezond bedrijfsklimaat. Waarbij duurzaamheid en biodiversiteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 23 april

Presentatie BIZ-bijeenkomst d.d. 22 april 2021

Beste ondernemers,

Op donderdag 22 november heeft een digitale  BIZ-bijeenkomst plaats gevonden. De gegeven presentatie is onder deze link opgenomenen. Het verslag van deze bijeenkomst is alleen door BIZ-ondernemers op te vragen. Dit kan door een mail te sturen naar parkbeheerder@bbvianen.nl.

 

Het BIZ bestuur 

Geplaatst op woensdag 21 april

Ondernemers Nieuwsbrief Economie

April 2021

Op verzoek van de gemeente delen wij hierbij de april-editie van de maandelijkse nieuwsbrief Gemeente Vijfheerenlanden met u.

Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen:

 

Nieuwsbrief Economie April 2021

Geplaatst op dinsdag 6 april

Corona Adviespunt voor Ondernemers uit Vijfheerenlanden

Bericht van de gemeente

Beste Ondernemer, 

Vanaf het begin van de Corona crisis is Avres de partner van de gemeente Vijfheerenlanden waar Ondernemers terecht kunnen voor ondersteuning waaronder de Tozo.

Hieronder een overzicht van de onderwerpen waarbij Avres u kunt helpen. Twijfel niet om contact op te nemen. Avres wil graag meedenken wat de mogelijkheden zijn.

Lees verder
Geplaatst op donderdag 1 april

Digitale BIZ-bijeenkomst

DONDERDAG 22 APRIL VAN 16.00 - 17.30

Ook dit jaar zal de jaarlijkse algemene vergadering van BIZ Bedrijventerreinen Vianen online plaatsvinden. Deze vergadering staat in het teken van verlenging. Daarnaast wordt (financiële) verantwoording afgelegd over 2020.

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 26 maart

Bericht gemeente inzake opvang asielzoekers

Geachte ondernemers,

In januari 2021 informeerden wij u over drie zoeklocaties voor de mogelijke huisvesting van asielzoekers en statushouders. Eén van deze locaties was het driedelige gebouw aan de ir. D.S. Tuijnmanweg 2-6 in Vianen. De ondernemers op de bedrijventerreinen in Vianen hebben ons hierover meerdere brieven gestuurd waarin zij hun zorgen en aandachtspunten deelden.

Lees verder
Geplaatst op woensdag 10 maart

Innovatie- en Afstudeercentrum | Webinar over samen innoveren en inspireren

Webinar 18 maart van 16.00 uur tot 17.00 uur

Aan de ene kant ontstaat er jeugd en Corona werkloosheid en aan de andere kant is er een tekort aan vakmensen in de techniek.
Om aan dit probleem te werken wordt door verschillende partijen een Regionale Beroepen en Innovatie Campus gecreëerd.

Lees verder
Geplaatst op maandag 22 februari

Tijdelijke uitwisseling werknemers

Beste ondernemers,

Door de Covidpandemie zijn er bedrijven zijn die een enorme terugval hebben in omzet. Er zijn echter ook bedrijven die juist een groei laten zien. Dit heeft effect op de (mogelijke) inzet van werknemers.

De BIZ inventariseert of er behoefte is aan het tijdelijk uitwisselen van mensen. Op deze wijze proberen wij bedrijven die mensen over hebben in contact te brengen met bedrijven die mensen tekort komen.

Mocht u interesse hebben in het uitwisselen van werknemers, dan kunt u dat kenbaar maken in een e-mail aan parkbeheerder@bbvianen.nl. Geef daarbij aan om wat voor type medewerkers het gaat en of u open staan voor uitwisselen met andere bedrijven in de buurt.

Geplaatst op donderdag 18 februari

Nachtafsluiting A27 - Toerit 27 Hagestein/Vianen

Woensdag 3 maart 20.00 uur -donderdag 4 maart 05.00 uur

Beste onderners,

Heijmans heeft ons geinformeerd over geplande wegwerkzaamheden. Hierdoor is de toegang tot bedrijventerreinen De Hagen, De Biezen en Gaasperwaard in de nacht van 3 maart beperkt.

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 16 februari

Nieuwsbrief Economie Gemeente Vijfheerenlanden

Februari 2021

Klik op onderstaande link om u de februari-editie van de nieuwsbrief Gemeente Vijfheerenlanden lezen:

Nieuwsbrief Economie

Geplaatst op dinsdag 19 januari

Reactie BIZ op brief gemeente inzake opvang asielzoekers op bedrijventerreinen Vianen

Beste ondernemers,

 

Hedenmorgen hebben wij de brief van de gemeente met u gedeeld, waarin wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijke opvang van asielzoekers op bedrijventerrein De Hagen.

Ter informatie delen wij hierbij de brief met onze reactie aan het college van B&W. 

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 19 januari

Opvanglocatie voor asielzoekers en statushouders

Bericht vanuit de gemeente

Beste ondernemer,

 

Op verzoek van de gemeente Vijfheerenlanden delen wij volgend schrijven met u.

 

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft gemeenten via de provincie Utrecht gevraagd naar mogelijkheden voor opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

 

Ook Vijfheerenlanden kreeg deze vraag. Vanwege de grote behoefte aan locaties krijgen wij maar heel kort de tijd om te reageren.

We hebben daarom een eerste, globale inventarisatie gedaan. Hieruit blijkt dat maar weinig plekken geschikt zijn in onze gemente. 

Wij zien echter enkele mogelijkheden. Het gaat onder andere om de locatie;

Lees verder
Geplaatst op maandag 14 december 2020

Nieuwsbrief Economie Gemeente Vijfheerenlanden

EDITIE DECEMBER 2020

Klik op onderstaande link om u de oktober-editie van de nieuwsbrief Gemeente Vijfheerenlanden lezen:

 

Nieuwsbrief Economie

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 27 november 2020

Terugkoppeling BIZ-bijeenkomst d.d. 25 november

Verslag op te vragen

Beste ondernemers,

Op woensdag 25 november heeft de jaarlijkse BIZ-bijeenkomst digitaal plaats gevonden. De presentatie en een verslag hiervan zijn alleen door BIZ-ondernemers op te vragen. Dit kan door een mail te sturen naar parkbeheerder@bbvianen.nl.

Het BIZ bestuur 

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 20 november 2020

Overeenkomst met Avres

Opruimrondes De Hagen en De Biezen

De BIZ is met Avres overeengekomen dat Avres de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen gaat schoonhouden.

Lees verder
Geplaatst op woensdag 18 november 2020

Wethouder Zevenhuizen bedankt alle ondernemers

Een bericht van de wethouder

Beste ondernemer,


Vrijdag 20 november, de Dag van de Ondernemer in een bijzonder ondernemersjaar. Door omstandigheden moeten velen van jullie alle zeilen bijzetten om samen de corona-periode te overbruggen. Dit jaar is het uiterste van jullie ondernemerschap gevraagd. Of je nu een bedrijf hebt dat al jaren bestaat of in deze periode juist begonnen bent. Het stelt jullie voor enorme uitdagingen.

Lees verder
Geplaatst op maandag 2 november 2020

Digitale BIZ Bijeenkomst

Woensdag 25 november van 16.00 - 17.30

De jaarlijkse algemene vergadering van BIZ Bedrijventerreinen Vianen wordt dit jaar online georganiseerd. Ben je  benieuwd naar een update van het bestuur en wil je weten wat er dit jaar, ondanks de coronacrisis, is gerealiseerd, meld je dan aan. Ook zal het bestuur haar plannen, ondanks alle onzekerheden, voor het komend jaar met u delen.

De sessie zal plaatsvinden op woensdag 25 november van 16.00 - 17.30 uur via TEAMS.

Lees verder
Geplaatst op donderdag 22 oktober 2020

Glasvezel bedrijventerreinen Vijfheerenlanden

Deadline van 27 november nadert!

Begin September is Tredion in samenwerking met Delta Fiber gestart met de vraagbundeling voor de aanleg van voordelig en snel glasvezel.

Lees verder
Geplaatst op woensdag 14 oktober 2020

Oplichtingspraktijk op bedrijventerreinen Vianen

Hedenmiddag (14 okt) heeft zich bij een ondernemer aan de Mijlweg een incident voorgedaan, waarbij een poging is te gedaan om materiaal te ontvreemden. Met deze mailing wijzen wij u op deze oplichtingspraktijk en vragen wij u tevens om vergelijkbare incidenten met ons te delen.

 

Lees verder
Geplaatst op woensdag 7 oktober 2020

Nieuwsbrief Economie Gemeente Vijfheerenlanden

Editie oktober 2020

Klik op onderstaande link om u de oktober-editie van de nieuwsbrief Gemeente Vijfheerenlanden lezen:

Nieuwsbrief Economie

Lees verder
Geplaatst op woensdag 16 september 2020

Convenant KVO Bedrijventerreinen Vianen een feit!

Vorige week is het convent behorende bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op de bedrijventerreinen De Hagen, De Biezen en Gaasperwaard, onder toeziend oog van wethouder Zevenhuizen, getekend. 

Lees verder
Geplaatst op maandag 7 september 2020

Doe mee met de Zwem4Daagse!

Bericht van de buurtsportcoach

Op 21 september is het zover: de Zwem4Daagse in de gemeente Vijfheerenlanden! Afgelopen editie was een daverend succes, daarom gaan wij het dit jaar opnieuw organiseren. We nodigen jullie graag uit om met zoveel mogelijk medewerkers/vrijwilligers/leden deel te nemen. Hieronder lees je alle informatie over de Zwem4Daagse.

Lees verder
Geplaatst op woensdag 2 september 2020

Glasvezel bedrijventerreinen Vijfheerenlanden

Schrijf uw bedrijf in voor 27 november

Het bedrijf Tredion is deze week gestart met de inventarisatie naar de behoefte aan snel glasvezel in Vijfheerenlanden. Heeft u interesse? Schrijf uw bedrijf dan voor 27 november in!

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 21 juli 2020

Buitenruimte bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen

De uitstraling op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen mag beter. Het bestuur van BIZ Bedrijventerreinen Vianen en de gemeente Vijfheerenlanden pakken dit samen aan.

Lees verder
Geplaatst op maandag 22 juni 2020

Werkzaamheden Vianen

Kruispunt Prins Bernhardstraat

Het kruispunt tussen de Prins Bernhardstraat aan de opritzijde van de A2 en het kruispunt aan de afritzijde A2 met de Westelijke Parallelweg wordt heringericht. Er komt extra ruimte voor verkeer richting de A2 en de doorstroming op het kruispunt verbetert.

 

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 21 april 2020

Inventarisatie BIZ Vianen

De afgelopen twee maanden heeft de BIZ de bedrijven op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen bezocht. Bent u ook geïnformeerd over de activiteiten van de BIZ?

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 17 april 2020

Nieuwsbrief Economie Gemeente Vijfherenlanden

April 2020

Klik op onderstaande link om de april-editie van de nieuwsbrief Gemeente Vijfherenlanden te lezen.

Nieuwbrief Economie

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 14 april 2020

Denk mee over het detailhandelsbeleid Vijfheerenlanden

Bericht van wethouder Zevenhuizen

Beste ondernemers,

Op verzoek van wethouder Zevenhuizen delen wij onderstaand bericht met u. Het onderwerp hiervan is het detailhandelsbeleid Vijfheerenlanden.

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 27 maart 2020

Bewegwijzering

vernieuwen naambordjes

De BIZ Bedrijventerreinen Vianen is met het bedrijf CityOutdoorSigns overeengekomen dat zij het huidige bewegwijzering-systeem gaat vernieuwen. Ook uw bedrijfsnaam kan hier op staan. 

Lees verder
Geplaatst op donderdag 26 maart 2020

Brief Burgemeester Fröhlich en wethouder Zevenhuizen inz. Coronavirus

Besluit winkels i.v.m. Coronavirus

Op verzoek van Burgemeester Fröhlich en wethouder Zevenhuizen delen wij bijgaande brief met u.

Lees verder
Geplaatst op woensdag 25 maart 2020

Upgrade groenvoorziening

De BIZ Bedrijventerreinen Vianen heeft de aanpak van de groenvoorziening op De Hagen en De Biezen op de agenda gezet. Hiervoor zijn wij reeds enige tijd in overleg met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een plan waarbij het terrein in fases aangepakt word.

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 17 maart 2020

Nieuwsbrief Economie Corona

Gevolgen van Coronavirus voor ondernemers

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. De gemeente Vijfheerenlanden wil u graag op weg helpen met een overzicht van beschikbare websites en regelingen voor ondernemers. 

 

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 13 maart 2020

Bijeenkomst 'Georganiseerde criminaliteit dichtbij'

Woensdagavond 22 april 2020

Thema-avond voor ondernemers
Woensdagavond 22 april
van 18.00 uur tot 21.30 uur
Helsdingen, Westelijke Parallelweg 1 in Vianen

Lees verder
Geplaatst op donderdag 12 maart 2020

‘Bouwstenen voor een economisch krachtige regio’

Evaluatie rondetafelgesprek gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden is op dit moment het beleid van de nieuwe gemeente aan het bepalen. In het kader hiervan worden er verschillende onderzoeken gedaan waarbij ook ondernemers uit de gemeente betrokken zijn. Hierbij de resultaten....

Lees verder
Geplaatst op maandag 2 december 2019

Training ontruiming

Table Top oefeningen ontruiming

Tijdens de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) – bijeenkomsten voor een Schoon, Heel en Veilig bedrijvenpark is het belang van ontruimingsoefeningen aan bod geweest. 

Oefenen van een ontruiming is belangrijk. In noodsituaties dient uw personeel weten wat ze moeten doen. Maar oefenen is niet eenvoudig.

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 29 november 2019

Brandveilige feestdagen voor ondernemers

Met de feestdagen  in aantocht kunnen wij ons voorstellen dat u uw pand  gaat versieren. De brandweer juicht dit uiteraard van harte toe, maar ziet graag dat u alert bent op de brandveiligheid in uw pand. Wij geven u daarom informatie en advies.

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 1 november 2019

Securitas alarmopvolging

Beste ondernemers en leden van BIZ bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen,


De vraag is de afgelopen periode diverse malen gesteld: 'Wat zijn de afspraken met Securitas met betrekking tot alarmopvolging?'. Dit is tijdens de ledenvergaderingen medegedeeld, maar hierbij volledigheidshalve nogmaals een toelichting op de gemaakte afspraken.

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 20 september 2019

OFFICIËLE OPENING BEDRIJVENTERREIN DE HAGEN

OP 25 SEPTEMBER

Op 25 september aanstaande vindt de officiële openingshandeling van het vernieuwde bedrijventerrein plaats door wethouder Christa Hendriksen. 

Graag nodigen wij u als ‘gebruiker’ van het bedrijventerrein uit om dit moment bij te wonen. 

Lees verder
Geplaatst op maandag 22 juli 2019

Uitnodiging Masterclass duurzame verwarming

woensdag 31 juli

Hierbij delen wij op verzoek van de gemeente Vijfheerenlanden onderstaande uitnodiging.

Het betreft een uitnodiging voor iedere ondernemer in Vijfheerenlanden die actief is in de duurzaamheidssector of die hierin geïnteresseerd is.

De avond is bedoeld om informatie te ontvangen van de experts maar ook om informatie te delen vanuit het eigen vakgebied. Daarnaast is er de mogelijkheid om te netwerken met onze duurzaamheidscollega’s en de wethouder.

 

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 16 juli 2019

Update werkzaamheden De Hagen

Het team van KWS Infra Utrecht en partners werkt keihard om ons bedrijventerrein De Hagen weer klaar te maken voor de toekomst. De afgelopen maanden is de Stuartweg in één richting afgesloten geweest. Er is daar gewerkt aan het fietspad, voetpad en het boren van een rioolbuis onder de Stuartweg door voor verbeterde afwatering.

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 4 juni 2019

Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

De BIZ Bedrijventerreinen Vianen heeft na een audit en hercertificering begin dit jaar het Keurmerk Veilig Ondernemen (KOV) opnieuw behaald. Hiermee is het Keurmerk voor bedrijventerreinen De Hagen, De Biezen en Gaasperwaard voor een periode van drie jaar verlengd. 

Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Op deze manier is het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid op een bedrijventerrein in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 17 mei 2019

Introductie Izaak Streefkerk

Accountmanager Bedrijven

Als nieuwe Accountmanager Bedrijven van de gemeente Vijfheerenlanden stel ik me graag aan u voor.

 

Lees verder
Geplaatst op donderdag 16 mei 2019

Bijeenkomst Maatschappelijke Diensttijd

Uitnodiging gemeente Vijfheerenlande

In september 2019 kan de maatschappelijke diensttijd (MDT) starten. Het Rijk biedt gemeenten met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd de kans om te experimenteren hiermee. De gemeente Vijfheerenlanden wil hier graag aan meedoen en richt daarom voor de duur van twee jaar een proeftuin in. 

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 14 mei 2019

Aanpassing omleiding Stuartweg-zuid

Vorige week is besloten dat de richting van de eenrichtingsweg op de Stuartweg-zuid wordt omgedraaid. Dit betekend dat er nu vanaf de onderdoorgang bij de A2 richting de Hagenweg wordt gereden.

In de bijlage is een overzicht van de aangepaste omleidingsroute opgenomen. 

Lees verder
Geplaatst op woensdag 24 april 2019

Werkzaamheden Stuartweg begonnen

De werkzaamheden aan de Stuartweg zijn begonnen. De komende maanden wordt in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden de Stuartweg gerevitaliseerd. Dit betekend dat de Stuartweg tot eind november verminderd bereikbaar is.

 

Voor vragen over de bereikbaarheid van uw pand verzwijgen wij u naar…

Lees verder
Geplaatst op donderdag 18 april 2019

EnergieBreed

Verduurzaming middels zonnepanelen

Tijdens de BIZ bijeenkomst op 28 maart j.l. heeft de heer Franc Hoogstede van EnergieBreed een presentatie gegeven over de mogelijkheden van verduurzaming middels zonnepanelen. Bijgaand een samenvatting van zijn presentatie. 

 

 

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 12 april 2019

Zakelijk open glasvezelnetwerk

In samenwerking met Parkmanagement BIZ Bedrijventerreinen Vianen is Fore Freedom voornemens bedrijventerrein de Hagen te voorzien van een 100% open glasvezelnetwerk. Fore Freedom is een Nederlands telecombedrijf welke landelijk zakelijke collectieve glasvezelnetwerken aanlegt en exploiteert. Fore Freedom heeft al meer dan 100 bedrijventerreinen in Nederland voorzien van een collectief glasvezelnetwerk. 

Lees verder
Geplaatst op vrijdag 5 april 2019

BIZ-bijeenkomst: een terugblik

Op 28 maart heeft voorzitter Erik Lubbers tijdens de jaarlijkse BIZ bijeenkomst met de aanwezigen teruggekeken op de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in het afgelopen jaar.

Lees verder
Geplaatst op woensdag 3 april 2019

Werkzaamheden Stuartweg de Hagen Vianen

De komende maanden wordt in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden de Stuartweg gerevitaliseerd. Dit betekend dat de Stuartweg vanaf half april tot eind november verminderd bereikbaar is.

 In dit artikel geven wij de planning van de werkzaamheden weer. Met een visuele weergve in de bijlagen.

De planning is hierbij als volgt: 

 

Lees verder
Geplaatst op maandag 18 maart 2019

Bijeenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen

Donderdag 28 maart 2019 | 16.00 uur | Van der Valk Hotel Vianen

De eerste bijeenkomst in 2019 van de BIZ Bedrijventerreinen Vianen vindt plaats op:

Datum:        donderdag 28 maart

Tijd:               16:00 - 18:30 uur

Locatie:       Van der Valk Hotel Vianen (Prins Bernhardstraat 75)

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 5 maart 2019

Uitnodiging bijeenkomst 'Revitalisering bedrijventerrein de Hagen'

Beste deelnemer van de BIZ,

Zoals wellicht bij u bekend heeft de gemeente Vianen het project ‘Revitalisering bedrijventerrein de Hagen’ gegund aan KWS Infra Utrecht.

KWS nodigt u uit voor een informatie bijeenkomst waar de plannen toegelicht worden.

Lees verder
Geplaatst op maandag 24 december 2018

Fijne dagen!

Het bestuur van de Stichting BIZ Bedrijventerreinen Vianen wenst u hele fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2019!

 

Geplaatst op dinsdag 20 februari 2018

Overleg Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Op 12 februari jl. heeft het eerste KVO-overleg van 2018 plaatsgevonden. Tijdens dit overleg heeft de gemeente, politie, ondernemers en Securitas wederom zaken met elkaar doorgenomen die aandacht vragen op het gebied van schoon, heel veilig.

Lees verder
Geplaatst op donderdag 2 november 2017

Schouw bedrijventerreinen de Biezen en de Hagen

De Biezen en de Hagen hebben al een geruime tijd een KVO-ster. Keurmerk Veiig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, politie, brandweer, beveiligingsbedrijf en ondernemers. Via het KVO maken deze partije afspraken met elkaar over onderhoud beheer en veiligheid van het bedrijventerrein. Elke twee jaar wordt dit samenwerkingsverband door een onafhankelijke auditeur beoordeeld of er inderdaad spake is samenwerken en oplossen van problemen.

Lees verder
Geplaatst op dinsdag 26 september 2017

Eerste BIZ-bijeenkomst

Op 26 september heeft de eerst BIZ-bijeenkomst plaatsgevonden bij Van der Valk Vianen. Het doel van deze bijeenkomst was een kennismaking met het bestuur van de BIZ stichting en de parkbeheerder. Tijdens deze bijeenkomst heeft de voorzitter Erik Lubbers de plannen voor de komende periode gepresenteerd.

Lees verder