Laatste nieuws

Geplaatst op vrijdag 1 november

Securitas alarmopvolging

Beste ondernemers en leden van BIZ bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen,


De vraag is de afgelopen periode diverse malen gesteld: 'Wat zijn de afspraken met Securitas met betrekking tot alarmopvolging?'. Dit is tijdens de ledenvergaderingen medegedeeld, maar hierbij volledigheidshalve nogmaals een toelichting op de gemaakte afspraken.

Lees verder