Laatste nieuws

Geplaatst op maandag 22 februari

Tijdelijke uitwisseling werknemers

Beste ondernemers,

Door de Covidpandemie zijn er bedrijven zijn die een enorme terugval hebben in omzet. Er zijn echter ook bedrijven die juist een groei laten zien. Dit heeft effect op de (mogelijke) inzet van werknemers.

De BIZ inventariseert of er behoefte is aan het tijdelijk uitwisselen van mensen. Op deze wijze proberen wij bedrijven die mensen over hebben in contact te brengen met bedrijven die mensen tekort komen.

Mocht u interesse hebben in het uitwisselen van werknemers, dan kunt u dat kenbaar maken in een e-mail aan parkbeheerder@bbvianen.nl. Geef daarbij aan om wat voor type medewerkers het gaat en of u open staan voor uitwisselen met andere bedrijven in de buurt.